مخاطب محترم این فرم صرفاً جهت ارتباط با پشتیبان فنی جهت پیگیری خدمات و مشکلات وب سایت می باشد، لذا از ارسال سوالات پزشکی از این طریق خودداری فرمایید