زنان باردار دچار اضافه وزن و چاق با مشــكلات متعددی در دوران بارداری و زایمان مانند دیابت، پرفشاری خون و زایمان زودرس مواجه می شوند. افزایش وزن بیش از حد هنگام بارداری یکی از نگرانی های زنان باردار مبتلا به اضافه وزن
ادامه مطلب

تغذیه صحیح از ارکان زندگی سالم به شمار می رود و در برخی از دوران های زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از حساس ترین و مهم ترین دوران زندگی یک زن ، دوران بارداری است؛ زیرا غذای مصرفی باید هم
ادامه مطلب